گواهی نامه ها

شرکت ايران چاشني توليد کننده فرآورده هاي ميوه اي و غذايي با نام تجاري ترشين شامل انواع لواشک و تيوب ميوه اي, انواع سس، آلوچه فرآوري شده ليواني و براي اولين بار در ايران، محصول جديد ميوه فرآوري شده با نام شوکو ترشين در سه نوع بسته بندي ميوه اي ساده، با روکش کاکائو و با روکش توت فرنگي توليد نموده است. شرکت ايران چاشني با اعتقاد به اصل مديريت تضمين کيفيت محصولات خود, موفق به اخذ گواهينامه هايي به شرح ذيل شده است :
1 - سيستم مديريت کيفيت ISO 9001: 2008 ، مجموعه اي از مقررات است كه در سطح بين المللي معتبر شناخته مي شود و شركت ها از آن به منظور بهبود كيفيت محصول يا خدمات خود در درون سازمان و در نهايت در جهت افزايش رضايتمندی مشتری استفاده مي كنند
2 - سيستم مديريت ايمني محصول ISO 22000:2005 ، هدف اين سيستم توليد محصولي ايمن (عاري از خطرات ميكروبي، شيميايي و بيولوژيكي) است .
3 - سيستم مديريت زيست محيطي ISO 14001:2004 ، هدف اين سيستم كه از روشهاي آناليز ريسك استفاده مي كند، ايجاد سيستمهاي كنترلي جهت حداقل استفاده از منابع ( مثل آب ، برق ، مواد اوليه و ....) و ايجاد حداقل آلاينده هاست .
4 - سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي OHSAS 18001:2007 ، اين سيستم می تواند کنترل بيشتری روی کليه عمليات سازمان اعمال نموده و در نتيجه منجر به کاهش حوادث و افزايش کارايی شود.